Ons aanbod

Afstemmingsprocessen

TOPOS verzorgt afstemmingsprocessen binnen diensten,  tussen diensten en tussen diensten en bestuur.

Communicatieplannen

TOPOS werkt communicatieplannen uit voor uw projecten. Het kan zowel gaan om externe communicatieplannen gericht naar de burgers als om interne communicatieplannen, gericht op betere samenwerking binnen en tussen diensten en tussen diensten en bestuur.

Draagvlak

TOPOS heeft veel aandacht voor het draagvlak van uw projecten: maatschappelijk  draagvlak (burgers en middenveld) en bestuurlijk draagvlak (politiek en ambtelijk draagvlak.  Idealiter versterken deze draagvlakken elkaar: publiek draagvlak.

Moderatie en gespreksleiding

TOPOS begeleidt  uw interne overlegmomenten, uw overleg met andere bestuurlijke partners en het overleg met de bevolking.

Onderzoek

TOPOS houdt de samenwerking binnen uw dienst(en) tegen het licht en onderzoekt hoe we de samenwerking tussen uw diensten kunnen verbeteren.

Presentatie en media

TOPOS verzorgt uw geschreven, visuele en directe communicatie: uw tekst,  uw tentoonstelling, uw rondleiding…

Procesbegeleiding

TOPOS begeleidt uw project zodat de doelstellingen stapsgewijs en inzichtelijk worden gehaald.