Opdrachten overzicht

 • Antwerpse Academie voor Instrumentenbouw 2007
  • Adviesverlening oprichting AAIB
 • Architectuurarchief Provincie Antwerpen (APA) 2015
  • Procesbegeleiding samenwerkingsverband Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa) en Architectuurarchief Provincie Antwerpen (APA)
 • Bewonersgroep Onze Tuin vzw – Antwerpen 2010
  • Communicatiebegeleiding project ‘10 op 10’ voor sociaal wonen
 • Bostoen 2014-2015
  • Procesbegeleiding Woonpark Nederbrakel (gemeente Brakel)
 • De Anderlechtse Haard, sociale huisvestingsmaatschappij – Anderlecht 2013-2014
  • Peterbos Park Globaal Plan inzake Duurzame ontwikkeling – begeleiding participatieproces
 • De Beste Stad 2012
  • Moderatie Debat De Gedeelde Stad – Antwerpen
 • De Hoge Rielen 2015
  • Procesbegeleiding opmaak mobiliteitsplan De Hoge Rielen – 2015
 • Gemeente Kontich 2010
  • Onderzoek en conclusierapport ‘Onderzoek naar synergieën tussen gemeente en OCMW Kontich’.
 • Gemeente Houthalen-Helchteren
  • Moderator informatiebijeenkomst bevolking brownfieldconvenant project Grootveld-Oude Gemeentehuis
 • Gemeente Londerzeel
  • Moderator informatievergadering voor de bevolking over wateroverlast 26/03/03
 • Gemeente Meise 2016-2018
  • Procesbegeleiding gedeeltelijke herziening gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Meise
 • Gemeente Merelbeke 2001-2005
  • Communicatieplan en begeleiding publieke participatie bij de opmaak van het Ruimtelijk structuurplan Merelbeke
 • Gemeente Mol 2005
  • Moderator informatievergadering voor de bevolking over de Zuiderring
 • Gemeente Overijse 2013
  • Moderator inspraaksessie ‘Laat je stem horen’
 • Gemeente Westerlo 2002
  • Moderator stuurgroep over deelnota ‘handel en bedrijvigheid’ voor het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Westerlo
 • Het Uitzicht vzw 2004
  • Commentator publieksinteractie voor theater Het Uitzicht, reminiscentie- en vertelwerkgroep voor ouderen
 • Huis Van Nispen 2002
  • Organisatie-advies schilder- en tekenatelier Huis Van Nispen
 • Idea Consult 2008
  • Training ‘beter modereren’ voor de medewerkers van Idea Consult
 • Kenniscentrum Vlaamse Steden 2007
  • Moderatie van stadsbestuurateliers over Gebiedsgericht Werken in Turnhout en Gent
 • OCMW Kontich 2009-2010
  • Begeleiding managementdag over de rol van het OCMW-managementteam. Conclusierapport. Terugkoppeling conclusierapport naar MAT.
 • OCMW Sint-Pieters-Leeuw 2010-2011
  • Begeleiding van de reorganisatie van het WZC Wilgenhof naar WZC Zilverlinde en van de verhuis naar de nieuwbouw
 • Provincie Antwerpen – Mobiliteit 2006
  • Concept, begeleiding en verslag rondetafel over verkeers- en mobiliteitseducatie binnen de provincie
 • Provincie Antwerpen – Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid 2011-2012
  • begeleiding opmaak externe communicatiestrategie
 • Provincie Limburg – Dienst Ruimtelijke Planning en Beleid 2013-2014
  • Plan-MER en PRUP voor toeristisch recreatief knooppunt Hengelhoef is.m. OMGEVING en Royal Haskoning DHV
 • Schelde-Landschapspark 2005-2006
  • Onderzoek en opmaak intern communicatieplan
 • Stad Aalst – Ruimtelijke Ordening 2009-2010
  • Onderzoek en begeleiding van de dienst Ruimtelijke Ordening in het kader van het ontvoogdingstraject en organisatiebeheersing
 • Stad Antwerpen – Ciso 2000
  • Onderzoek en rapport EFRO voor Doelstelling 2 – Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling: ‘Rapport Antwerpen Noord-Oost anno 2000–2006 Doelstelling 2’
 • Stad Antwerpen – Ciso 2001
  • Onderzoek en rapport Wijkontwikkelingsplan Antwerpen–Noord 2001–2006
  • Procesbegeleiding van het bewonersoverleg bij de herinrichting site Schijnpoortbrug Antwerpen Noord
  • Begeleiding foto-opdracht van Jan Kempenaers en Marc Steculorum over Spoor Noord
 • Stad Antwerpen – Ciso 2003-2008
  • Moderator debat Spoor Noord
  • Moderator infovergadering Topsporthallen
  • Moderator ‘Stadsbestuur in Verandering’
 • Stad Antwerpen – Cultuurstad 2004
  • Onderzoek en evaluatierapport over 10 jaar cultuurbeleid 1993–2003
 • Stad Antwerpen – districtsbestuur – Cultuurcel 2002
  • Begeleiding van de opmaak van het Lokaal Cultuurbeleidsplan district Antwerpen 2003-2007
 • Stad Antwerpen – Dienst Coördinatie en Communicatie 2002
  • Advies en begeleiding van de opmaak van het Cultuurbeleidsplan Stad Antwerpen 2003-2007
 • Stad Antwerpen – Districts- en loketwerking 2009
  • Moderator informatieavond voor de bevolking over de heraanleg Kristus Koningplein Ekeren
  • Moderator informatieavond voor de bevolking over de herstructurering van de volkstuinen Deurne
  • Moderator informatieavond voor de bevolking over het beleid tegen overlast Ossenmarkt en omgeving
 • Stad Antwerpen – Districts- en loketwerking 2010-2011
  i.s.m. studio beleid

  • Onderzoek implementatie Sociale Infopunten in de districtshuizen van de stad Antwerpen
  • Onderzoek sociale infopunten en sociaal informatienetwerk in de stad Antwerpen
 • Stad Antwerpen – Districtsbestuur Antwerpen – C.O. Sint-Andries
  • Moderator debattenreeks ‘Wakkere Signoor – Vanonderuit-democratie’
  • Concept, moderatie en verslag viering 10-jarig bestaan Cultureel Ontmoetingscentrum Sint-Andries
  • Moderator ‘Iedereen Burgemeester’ – 2de stadsdebat: over de rol van de ambtenaar
  • Moderator debat ‘Iedereen Burgemeester’ – 3de stadsdebat: over ‘coöperatie van bewoners en bestuur’
  • Moderator colloquium ‘Hebben (kans)armen (gemakkelijk) toegang tot cultuur?’
 • Stad Antwerpen – Districtsbestuur Antwerpen 2006
  • Moderator debat ‘Week van de senior’
 • Stad Antwerpen – Stedelijke Ontwikkeling – Planningscel 2008
  • Moderator klankbordgroep Groene Singel voor Gemeentebedrijf Planningscel
 • Stad Antwerpen – Werk en Economie – Detailhandel 2012-2013
  • Coachingtraject
 • Stad Beringen – Ruimtelijke ordening 2003-2006
  • Communicatieplan en begeleiding publieke participatie bij de opmaak van het ruimtelijk structuurplan Beringen
 • Stad Deinze – Ruimtelijke ordening sinds 2012
  • Moderatie bewonersbijeenkomsten dorpskernvernieuwing van Meigem, Gottem, Grammene, Mobiliteitsplan, Stationsomgeving, Stedelijk Wonen aan de Leie II
  • Procesbegeleiding conceptstudie wijk Oostkouter site politiecommissariaat 2014-2015
 • Stad Geel – Ruimtelijke ordening 2002-2005
  • Communicatieplan en begeleiding publieke participatie bij de opmaak van het ruimtelijk structuurplan Geel
 • Stad Gent – Handel en Economie 2007
  • Concept en uitvoering van begeleiding focusgroepen voor handel en horeca voor opmaak ‘Strategisch-commercieel plan van het Stadsbestuur Gent 2007-2012’
 • Stad Gent – Dataplanning en Monitoring 2008
  • Eindredactie Migratienota voor Departement Stafdiensten – Afdeling Beleidsstrategie en Internationale Samenwerking (ABIS) – Dataplanning en Monitoring
 • Stad Gent – Stedenbouw 2000
  • Tekst voor brochure Ruimtelijk Structuurplan Gent ‘Gent Gisteren’
  • Begeleider werkgroep communicatie Structuurplan Gent
 • Stad Halle 2016-2017
  • Procesbegeleiding Conceptontwikkeling Stadsvernieuwingsproject Landschapspark Halle
 • Stad Hasselt – Ruimtelijke ordening 2006-2008
  • Communicatieplan en begeleiding publieke participatie bij opmaak gewenste ruimtelijke structuur voor Kuringen-Heide 2006-2008
  • Communicatiebegeleiding bij opmaak gewenste ruimtelijke structuur voor Godsheide en Malpertuus 2006-2008
 • Stad Hasselt – Ruimtelijke ordening 2008
  • Moderator informatieavond voor de bevolking in het kader van het openbaar onderzoek van de opmaak van het Ruimtelijk Structuurplan Hasselt
 • Stad Lier 2005
  • Moderator hoorzitting voor de bevolking over het ruimtelijk uitvoeringsplan van Dungelhoefsite
 • Stad Mechelen – Organisatie en Planning 2003
  • Onderzoek en opmaak intern communicatieplan n.a.v. herstructurering diensten
 • Stad Mechelen – Wijk- en dorpszaken 2002-2008
  • Moderator algemene bewonersvergaderingen
 • Stad Mechelen en OCMW Mechelen – Personeelsdiensten 2009
  • Begeleiding van het integratietraject van de personeelsdiensten van stad en OCMW
 • Stad Mechelen – Stadsontwikkeling 2003
  • Moderator informatievergadering voor de bevolking herwaardering Sint-Katelijnestraat
  • Moderator in kader van opmaak beleidsplan jongerenoverlast stadsbestuur Mechelen
 • Stad Mechelen – Onderwijs 2004
  • Moderator denkdag over Hoger Onderwijs in Mechelen,de regionale verankering van de hogescholen, met deelname van actoren uit onderwijs, bedrijfswereld en stedelijke overheid
 • Stad Peer – Ruimtelijke ordening 2013
  • Moderator infovergadering project Burkel
 • Stad Sint-Truiden – Mobiliteit 2009
  • Moderator bij herziening Mobiliteitsplan
 • Stad Turnhout 2008-2009
  • Begeleiding verbeteringstraject van de werking van de dienst Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit
 • Stadsmus vzw 2012
  • Moderatie lezingen en debatten over ‘De Gedeelde Stad’
 • Steunpunt Medewerking Aan Sociale Huisvestingsinitiatieven in Antwerpen (SMASH) 2001
  • Audit van 5 jaar werking
 • Stramien 2002
  • Tekst voor katern ‘Wonen en woonomgeving’ voor het Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen
 • Strategisch Plan Regio Antwerpen – Antwerpen Mobiel 2001
  • Moderator infovergadering voor bevolking over het ontwerp Abdijstraat – Tir
 • Strategisch Plan Regio Antwerpen – Antwerpen Mobiel 2002
  • Moderator infovergadering voor de bevolking over geplande heraanleg Jules Moretuslei 04/03/02
 • Strategisch Plan Regio Antwerpen – Winkelcentramanagement 2001
  • Methodiekontwikkeling ‘Winkelkerncontracten’ en onderzoeksrapport winkelkerncontract Offerandestraat, Diepestraat en Sint Gummarusstraat – Antwerpen Noord
  • Procesbegeleider handelaarsvereniging Offerandestraat en omgeving
 • Strategisch Plan Regio Antwerpen – Winkelcentramanagement 2002
  • Onderzoeksrapport winkelkerncontract Herentalsebaan – Deurne
  • Procesbegeleider handelaarsvereniging Herentalsebaan – Deurne
 • Strategisch Plan Regio Antwerpen – Winkelcentramanagement 2003
  • Onderzoeksrapport winkelkerncontract Sint Jansplein – Antwerpen Noord
  • Procesbegeleider handelaarsvereniging Sint Jansplein – Antwerpen
 • Strategisch Plan Regio Antwerpen – Winkelcentramanagement 2003-2004
  • Onderzoeksrapport ‘Nieuwe wegen voor de Turnhoutsebaan’ – winkelkerncontract Turnhoutsebaan – Borgerhout
  • Procesbegeleider handelaarsvereniging Turnhoutsebaan
 • Stuurgroep Sint-Andries – Antwerpen 2005
  • Moderator debat ‘50ste editie Gazet van Sint-Andries’ in CC Sint-Andries
  • Onderzoek en beleidsrapport ‘Nieuwe leidraden voor samenwerking’ Stuurgroep Sint-Andries – district Antwerpen
 • Tg Cactusbloem 2007
  • Organisatie-advies en -begeleiding
 • Vlaams Architectuurinstituut
  • Onderzoek beleidsontwikkeling 2009
  • Procesbegeleiding beleidsplanning 2015
 • Vlaamse overheid – Agentschap voor Binnenlands Bestuur – Team Stedenbeleid 2009
  • Moderator studiedag over ‘Burgerparticipatie in Vlaamse steden’ in De Schelp – Vlaams Parlement
 • Vlaamse overheid – Ruimte Vlaanderen – Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid, Onroerend Erfgoed (RWO) 2012-2013
  • Moderatie werkgroepen van traject van Groenboek naar Witboek voor Beleidsplan Ruimte
 • Vlaamse overheid – Vlaams Bouwmeester 2005
  • Uitwerking van het concept, de organisatie en coördinatie van de Prijs Publieke Bouwheer
  • Moderator Workshop ‘Herbestemming van erfgoed – Workshop 2 – Dominicanenkerk’ met deskundigen in Vlerick Management School, te Gent
 • VLM – Platform Plattelandsonderzoek 2013
  • Begeleiding workshop Plattelandsonderzoek Brussel
 • Vorming Plus Antwerpen 2009
  • Moderator Stadsbestuurparlement in Park Spoor Noord
 • vzw Stadsmus 2006-2011
  • Moderator van stadsdebatten ‘Maakbare stad’ in Sint-Andries (Antwerpen)
 • Waterwegen en Zeekanaal NV – Afdeling Maritieme Toegang 2005-2006
  • Onderzoek communicatiebeleid en opmaak van communicatiebeleidsplan voor het bestuur van het Schelde-Landschapspark
 • Waterwegen en Zeekanaal NV – Afdeling Zeekanaal 2011
  • Moderator plenair overleg met partners over Streefbeeld Kanaalomgeving op het grondgebied van de stad Halle
  • Moderator informatiebijeenkomst voor de bevolking van de stad Halle over Streefbeeld Kanaalomgeving
 • Welzijnsregio Noord-Limburg 2006-2007
  • Doorlichting en onderzoeksrapport van de Welzijnsregio Noord-Limburg, een samenwerkingsverband van de OCMW’s van de gemeenten Bocholt, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt, Overpelt en Peer