Masterclass Draagvlak

Voor lokale bestuurders is ‘draagvlak’ één van die vele ‘dure woorden’ van het beleid vandaag. “Hoe kunnen we een draagvlak uitbouwen voor ons project?” Het is een vraag die in de opdrachten van TOPOS heel vaak terugkeert, meestal staat ze zelfs centraal. De uitbouw, de instandhouding en de verdieping van het draagvlak neemt in de samenwerking tussen TOPOS en lokale bestuurders en hun medewerkers vaak een belangrijke plaats in.

Verschillende bestuurders signaleerden de behoefte om dieper in te gaan op de voorwaarden en de oorzaken van het slagen en falen van draagvlakontwikkeling. Waarom lukt in het ene project wel wat in het andere niet lukt? Wie moeten we zeker en vast betrekken? Wie en wat mogen we niet over het hoofd zien? Wie geven we welke verantwoordelijkheid? En hoe doen we dat best?

Omdat lokale bestuurders hun schaarse beschikbare tijd zo productief mogelijk willen benutten, besloot TOPOS de Masterclass voor lokale bestuurders over draagvlak te lanceren.

Publiek draagvlak

Door middel van twee sessies van een halve dag willen we lokale bestuurders, al dan niet samen met hun medewerkers, even uit de realiteit van de dag tillen. De Masterclass creëert een comfortzone, waarin we samen vanuit eigen vragen en ervaringen komen tot een beter begrip van de mechanismen achter een succesvol draagvlak. We verwerven ook een beter inzicht in praktische strategieën om draagvlakontwikkeling in concrete projecten toe te passen.

Voor meer informatie

Mat Steyvers – TOPOS  03 218 94 37 – 0473 83 98 59
mat.steyvers@toposbvba.be

Download de brochure (221 Kb)

 

 

 

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer